СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

за якими здійснюється підготовка в Інституті екранних мистецтвРЕЖИСЕР КІНО.
(денна та заочна форма навчання)
Майстерня режисури кіно- та відеофільму готує професійних режисерів ігрового, документального, наукового, телевізійного та відеофільму. Для вступу на ці спеціалізації під час вступних випробувань необхідно виявити схильність до художньої творчості, наявність певного життєвого досвіду, основи знань у сфері літератури та мистецтва.

Вступників можуть попросити обґрунтувати вибір відповідної професії, визначити тему майбутнього фільму, назвати твір, який абітурієнт мріє екранізувати. Під час співбесіди вступнику може бути запропоновано пригадати певні життєві обставини, спостережену поведінку людини чи якоїсь їх групи, що можуть стати основою задуму майбутнього твору.


РЕЖИСЕР ТЕЛЕБАЧЕННЯ
(денна та заочна форма навчання)
Майстерня телережисери готує професійних режисерів телебачення. Для вступу на цю спеціалізацію під час вступних випробувань необхідно виявити схильність до інформаційно-художньої діяльності, наявність певного життєвого досвіду, основи знань у сфері літератури та мистецтва.

Вступників можуть попросити обґрунтувати вибір відповідної професії, визначити актуальні проблеми сьогодення, запропонувати своє бачення завдань і можливостей ТБ. Під час співбесіди може бути запропоновано пригадати певні телесюжети, програми, які, на думку вступника, демонструють достатній рівень професіоналізму, досягать поставленої мети, активно впливають на глядача.

КІНОТЕЛЕПРОДЮСЕР
(денна та заочна форма навчання)
Для підготовки за спеціалізацією "кінотелепродюсер", приймаються особи, що мають середню або вищу освіту та мають хист організаційно-підприємницької діяльності (особливо в аудіовізуальній сфері).

Вступники проходять співбесіду, мета якої відібрати абітурієнтів з широким світоглядом, схильних до творчо-організаційної і підприємницької діяльності, а також мають здатність образно кінематографічно мислити. При співбесіді може бути дано завдання, мета якого - виявити вміння вирішувати ситуаційні та логічні завдання у сфері кінобізнесу. Зміст запропонованого завдання наближений до творчо-виробничих ситуацій, з якими стикається продюсер.

СЦЕНАРИСТ
(денна та заочна форма навчання)
Сценарна майстерня готує професійних драматургів театру, кіно, телебачення, літературних працівників.

Вступники проходять співбесіду, мета якої відібрати перспективних, художньо обдарованих людей, здатних за час навчання набути знань і навичок сценарної, редакторської та іншої літературної діяльності в ігровому, документальному, науковому анімаційному кіно та телебаченні.

При співбесіді може бути дано завдання придумати ситуацію, обставини (невеликий сюжет), в яких розгортаються певні стосунки людей. Мета завдання - виявити здатність вступника мислити подіями, фіксувати живі моменти поведінки людей, підмічати характерні деталі.

ЗВУКОРЕЖИСЕР
(денна та заочна форма навчання)
Майстерня звукорежиссури готує висококваліфікованих фахівців-звукорежисерів кіно, телебачення, естради, видовищних дійств в цілому. Для навчання в майстерні звукорежисури приймаються особи, які мають певну музичну освіту.

Вступники проходять вступні випробування, мета яких відібрати творчо перспективних, схильних до образного мислення абітурієнтів, здатних виражати у звукозоровій формі свої художні задуми. Під час співбесіди вступнику може бути запропоновано завдання знайти звукове рішення (супровід) певної ситуації, звуково виразити настрій або атмосферу певної події звукомузично зхарактеризувати людину чи явище. Вступник має продемонструвати певну обізнаність у сфері мистецтва (особливо музичного), наявність музичного слуху та чуття ритму.

КІНОТЕЛЕОПЕРАТОР
(денна та заочна форма навчання)
Кінооператорська майстерня надає можливість одержати вищу освіту і здійснює високопрофесійну підготовку кінотелеоператорів для кіно і телебачення.

Вступники проходять вступні випробування, мета яких відібрати творчо перспективних, схильних до образного мислення абітурієнтів, здатних виражати у звукозображальній формі свої художні задуми. Бажано знати основи фотографії. Якщо є фотороботи, представити іх під час співбесіди, що допоможе вступникові продемонст-рувати його спостережливість, навички композиційного мислення, певне вміння обрати характер освітлення, кольоротональне рішення тощо Під час співбесіди вступнику може бути дано завдання проаналізувати представлену комісією фотороботу чи живописний твір з точки зору відповідності теми та знайденого автором зображального рішення.

АКТОР КІНО І ТЕАТРУ.
(денна та заочна форма навчання)
Вступники в майстерню "Актор театру і кіно" проходять творчий конкурс - мета якого - виявити творчо обдарованих, схильних до перевтілення абітурієнтів. Творчий конкурс полягає у виконанні літературно-драматичних творів (вірш, байка, уривок прози, монолог), перевірки ритмічних та вокальних даних. Вступники на цей факультет обов'язково проходять співбесіду, яка має виявити культурний рівень підготовки абітурієнта.

ДИКТОР, ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕПРОГРАМ. ТЕЛЕЖУРНАЛІСТ.
(денна та заочна форма навчання)
Інститут готує професійних тележурналистів. Усі вступники проходять конкурс, мета якого відібрати творчо перспективних, схильних до роботи не лише зі словом, а й до відтворення звуко-зорових картин життя людей, здатних за час навчання оволодіти навичками журналісткої професії. Для участі в конкурсі представляють літературні спроби, журналістські начерки або роботи. Представлені на конкурс роботи не повертаються і не рецензуються.

ТЕЛЕРЕПОРТЕР
(денна та заочна форма навчання)
Іститут готує высокопрофесійних телерепортерів. Специфічною особливістю цього фаху є набуття навичок трьох професій - журналістики, операторської майстерності та режисури. Креативність, зацікавленість, мобільність, гострота реакції, вміння приймати оперативні рішення і продуктивно працювати навіть у "недружній" обстановці - основні властивості телерепортера, тому тестування-співбесіда, мета якого виявити задатки необхідних для цієї професії даних - обов'язкова умова для вступника. Межі використання цієї професії надзвичайно широкі: робота на телебаченні, радіо, в пресі. Під час співбесіди бажано мотивувати вибір професії. Якщо є певний досвід роботи у цій сфері, представити конкретні публікації.

ФОТОКОРЕСПОНДЕНТ
(денна та заочна форма навчання)
Іститут готує високопрофесійних фотокореспондентів, які можуть працювати у будь-якій з інформаційних структур. Абітурієнти проходять співбесіду, мета якого виявити необхідні для цього фаху творчі здібності та певні знання основ фотографії. Ініціативність, спроможність працювати в екстремальних умовах, організованість і професійна готовність задовольнити вимоги провідних інформаційних агентств світу - ось рівень, який повинен мати наш випускник. По закінченню навчання він може займатися самостійною художньою фототворчістю. На творчий конкурс треба представити свої фотороботи з коротким описом умов їх виконання.

ХУДОЖНИК ПО ГРИМУ
(денна та заочна форма навчання)
Інститут готує фахівців високого класу - професійних художників по гриму, які можуть успішно працювати в кіно, телбаченні, театрі, шоу-бизнесі, в усіх видах робіт пов'язаних з розробкою образу, стилю, іміджу. Вступники проходять вступні випробування, мета яких відібрати творчо перспективних, схильних до образного мислення, контактних і працелюбних абітурієнтів, здатних оволодіти навичками, практично, двох спеціалізацій - художника-гримера і стиліста (імиджмейкера). Бажано мати художні схильності чи навички.

КАСКАДЕР
(денна та заочна форма навчання)
Інститут готує професійних каскадерів - професії, яка нещодавно внесена до Класифікатора професій, що діє в Україні. Крім засвідчення бажання проявити себе у цій непростій професії майбутньому студентові доведеться пройти певне тестування щодо фізичної та психологічної підготовки. Співбесіда має виявити рівень обізнаності майбутнього студента щодо сфер діяльності, видів каскадерської роботи, загальної обізнаності у сфері культури і мистецтва.

РЕЖИСЕР ДРАМИ, МАСОВИХ ВИДОВИЩ І СВЯТ
(денна та заочна форма навчання)
Інститут готує фахівців у сфері театральної режисури усіх напрямків. Ця спеціалізація має дуже широкий діапазон - від постановок вистав у драматичному, музичному, оперному театрі до організації концертів, шоу, масових театралізованих видовищ, державних ритуалів, обрядових дійств, карнавалів, тематичних вечорів, презентаційних, корпоративних заходів, ювілейних урочистостей тощо. Режисер цієї спеціальності матиме справу з втіленням класичної і сучасної драматургії, з усім розмаїттям видів і жанрів видовищ та видовищних мистецтв, з безмежними можливостями жити сучасними ритмами, спілкуватися з різною аудиторією, оперувати простором і часом. Під час вступних випробувань абітурієнт має виконати програму, передбачену для вступу на акторське відділення, хоча комісію в цьому випадку цікавлять не стільки виконавські здібності майбутнього студента, скільки здатність "бачити" матеріал, паростки режисерського задуму, наявність чуття ритму, контактність. Співбесіда має засвідчити бажання абітурієнта працювати у цій сфері та певну загальну культуру.

ДРАМАТУРГ
(денна та заочна форма навчання)
Інститут надає можливість спеціалізуватися у сфері театральної драматургії усіх напрямків. Навички творення драматургії класичного (аристотелевого) плану, епічної драматургії, драматургії сучасних напрямків (від абсурдистської до віртуальної) поєднуватимуться з опануванням майстерності творення концертної та подійної драматургії, написання сценаріїв шоу, масових театралізованих видовищ, державних ритуалів, обрядових дійств, карнавалів, тематичних, корпоративних вечорів, презентаційних заходів, ювілейних урочистостей тощо. Під час вступних випробувань абітурієнт має представити записи своїх спостережнь за поведінкою людей та виконати запропоноване комісією завдання по створенню драматичної ситуації, якоїсь характерної події, яка давала б можливість виявити здатність майбутнього студента мислити дією.

ПРОДЮСЕР ТЕАТРУ ТА ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИХ ДІЙСТВ
(денна та заочна форма навчання)
Для підготовки за спеціалізацією "Продюсер театру та театрально-видовищних дійств", приймаються особи, що мають середню або вищу освіту та мають хист організаційно-підприємницької діяльності у видовищній сфері. Фахівець цього спрямування матиме можливість ініціювати, прогнозувати успіх та безпосередньо організовувати творчо-виробничий процес по створенню усіх видів театральних, естрадних, театралізовано-видовищних дійств. Вступники проходять співбесіду, мета якої відібрати абітурієнтів з широким світоглядом, схильних до творчо-організаційної і підприємницької діяльності, а також мають здатність образно видовищно мислити. При співбесіді може бути дано завдання, мета якого - виявити вміння вирішувати ситуаційні та логічні завдання у сфері видовищного бізнесу. Зміст запропонованого завдання наближений до творчо-виробничих ситуацій, з якими стикається продюсер.


Создан 29 ноя 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
рублей Яндекс.Деньгами
на счёт 41001350233721 (Деньги идут на благотворительность)
Маленьким детям
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку